Image by Niek Doup

შავი ანგუსი

პრემიუმი

ინგრედიენტი წარმოგიდგენთ შავი ანგუსის საქონლის გამორჩეულ მარმარილოს სტეიკებს 30 დღიანი დავარგებით